De juiste Tone of Voice

Veel klanten bellen op met de vraag of wij in staat zijn om teksten te schrijven in de juiste Tone of Voice. Maar wat bedoelen ze daarmee? Doorvragen leert dat zij op zoek zijn naar een tekstschrijver die zich erg goed in kan leven. In de opdrachtgever en zijn specifieke taalgebruik. En in zijn klanten die een bepaald taalgebruik waarderen. Ook hier geldt weer dat dit bepaald wordt door de Marketing keuzes die zijn gemaakt. Wie is de doelgroep? En welk taalgebruik past het beste bij hen? Hoe willen zij het liefst aangesproken worden? Of waar zijn zij het meest gevoelig voor?

Leeftijd, opleiding en cultuurafhankelijk

Meestal speelt de achtergrond hierbij een belangrijke rol. Zo wordt door ouderen een wat formeler taalgebruik meer gewaardeerd dan door jongeren. Wordt het aantal worden per zin afgestemd op het opleidingsniveau van de gemiddelde lezer. En geldt voor de Duitse markt dat zij bij voorkeur in de eigen taal worden aangesproken. Zelf wanneer hun Engels goed genoeg is om een Engelstalige webshop te bezoeken. Dat dit iets is van alle tijden bewijst de grammaticus Adwin Abbot van het boek How to Write Clearly. Taalkundige aan het mooie St. John’s College in het Cambridge uit de 19de eeuw.

Beschrijvende of voorschrijvende grammatica

Terwijl de Engelse taal zich voornamelijk laat leiden door een beschrijvende grammatica heeft het Nederlands een voorschrijvende traditie. In Nederland laten we ons door de overheid voorschrijven wat correct is en wat niet. In Engeland, daarentegen, wordt veel geïnvesteerd in het beschrijven van het taalgebruik van alledag. Hierdoor wordt voor een belangrijk deel bepaald wat goed of fout is. Maar is dat dan ook werkelijk zo?

Een commerciële tekst moet converteren

Als commercieel tekstschrijver zijn wij vooral opzoek naar wat werkt. Met welke schrijfstijl, welke grammatica en welke woordkeus bereiken wij wat wij willen? Gelukkig kunnen we een groot deel van het antwoord op deze vragen online vinden. Door vooraf te investeren in onderzoek naar het taalgebruik van de doelgroep online. Welke woorden zoeken zijn in Google? Wat is het taalgebruik van de doelgroep in een forum of op ene blog? En welke zinnen doen het in A/B-testen beter dan anderen? Gelukkig hoeven we niet helemaal blind te varen op wat de opdrachtgever zelf denkt over zijn klanten. Maar kunnen we terug vallen op hetgeen we kunnen meten.

Weten of jij jouw klanten wel met de juiste Tone of Voice aanspreekt? Vraag het ons gerust